GO Wales Stori Rachael - Cyflogwyr

GO Wales Stori Rachael – Cyflogwyr

Gwyliwch y fideo hwn i weld sut mae un o’n partneriaid-gyflogwyr wedi cefnogi myfyriwr OUiW ar ei raglen GO-Wales.